Literasi Lintas Generasi (Sejak 1971)

Selasa, 02 Februari 2021

Surat Penting Pustakawati; Lima Puluh Carpon PATREM


  

·         Judul Surat Penting Pustakawati; Lima Puluh Carpon PATREM

·         Penulis Aam Amilia, spk

·         Éditor Chyé Rétty Isnéndés

·         Tahun 2020

·         Ukuran 14,5 x 21 cm

·         432 Halaman

·         Jenis Kertas Isi HVS 70 Gram

·         Jenis Kertas Cover Art Carton 210 Gram

·         Isi 2 Warna

·         Cover 4 Warna

·         Jenis cover Soft Cover

·         Jilid: Perfect Binding

·         ISBN 978-623-221-775-1

·         160k

 

50 karya pangarang wanoja dina Surat Penting Pustakawati ngawengku 33 karya anggota PATREM jeung 17 karya anggota SIRUNG PATREM. Jejer caritana rupa-rupa pisan, umumna patali jeung kalungguhan wanoja dina zona doméstik (rumah tangga) jeung publik (masarakat hiji bangsa katut nagara). Salian ti éta, dicaritakeun ogé wanoja jeung dirina, rasa jeung pamikiranna, budayana sacara personal, wanoja jeung sasamana, katut wanoja jeung lingkungan sabudeureunna, sacara sosial. Éstu moal matak bosen nu macana.

 

Kalungguhan-kalungguhan wanoja dina zonasi nu geus disebutkeun, diwadahan dina téma-téma jeung disuméndérkeun dina latar carita nu majemuk. Tina pangalamanana boh nu langsung boh nu teu langsung, tina intuisi jeung bakatna, tina rikatna néwak idé, tina seukeutna nilik pasualan, tina parigelna ngolah carita, tina kamahérna meruhkeun basa, jeung bisa jadi, tina samporétna waktu dina ngokolakeun rumah tangga sarta karier, rinéka carpon gelar jadi kembang dina pakalangan sastra Sunda.

 

Karya-karya pangarang wanoja mibanda kalungguhan dina budaya androgini, lantaran salian ti ayana kasadaran diri, ogé mawa sora wanoja Sunda nu jadi bagian tina sora wanoja dunya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kantor Pusat

PT Dunia Pustaka Jaya
Jl. Gumuruh No. 51, Batununggal,
Kota Bandung 40275
Jawa Barat - Indonesia
Tlp. 022-7321911
WA +62 858 8818 1776
info@pustakajaya.com
pemasaran@pustakajaya.com

Cabang Pemasaran

Godog, Karangpawitan, Kabupaten Garut,
Jawa Barat 44182


Kontak Kami

Nama

Email *

Pesan *