Literasi Lintas Generasi (Sejak 1971)

Rabu, 17 Juni 2020

WASTU KANCANA 

Judul WASTU KANCANA

Penulis Yoseph Iskandar


·         Tahun 2012

·         Ukuran 14,5 x 21 cm

·         112 Halaman

·         Jenis Kertas Isi HVS 70 Gram

·         Jenis Kertas Cover Art Carton 210 Gram

·         Isi 2 Warna

·         Cover 4 Warna

·         Jenis cover Soft Cover

·         Jilid Perfect Binding

·         ISBN 978-623-7670-09-4

·         Harga 45K

 

Telah dinilai dan disahkan penggunaannya sebagai bacaan Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah Berkualitas yang digunahak dalam Proses Pembelajaran Jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA/MAK, Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 819/27496-Set-Disdik/2013, Tanggal: 31 Désémber 2013

Sinopsis

Kalayan tapis Yoséph Iskandar geus hasil ngahirupkeun deui pangalaman Wastu Kancana sanggeus ibu ramana sareng Citraresmi tiwas di Palagan Bubat. Kalayan alpukah pamanna, Mangkubumi Bunisora Suradipati anu dijenengkeun jadi Ratu Sunda—nyuluran putra-makuta anu can sawawa, Wastu Kancana dikirim ka Mandala Binayapanti, pikeun digodog jadi satria utama jeung taméng nagara Sunda. Tapi waktu terangeun yén kulawargana geus ngemasi pati alatan ditipu ku Gajah Mada, Wastu Kancana murka sabab kuduna mah Nagri Sunda ngabéla kahormatan nagara males pulih ka Majapait. Sabalikna, Bunisora Suradipati boga pamadegan yén kangaranan perang mah bakal nyangsarakeun rahayat jeung ngorbankeun nagara. Pamustunganana, saméméh nyanggupan diistrénan jadi Ratu Sunda, Wastu Kancana ngalalana pikeun nambahan luang jeung pangaweruh. Mimitina indit ka Pakuan Pajajaran, tuluy guguru di padépokan Susuk Lampung, nepi ka kataji ku nu geulis Déwi Sarkati.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kantor Pusat

PT Dunia Pustaka Jaya
Jl. Gumuruh No. 51, Batununggal,
Kota Bandung 40275
Jawa Barat - Indonesia
Tlp. 022-7321911
WA +62 858 8818 1776
info@pustakajaya.com
pemasaran@pustakajaya.com

Cabang Pemasaran

Godog, Karangpawitan, Kabupaten Garut,
Jawa Barat 44182


Kontak Kami

Nama

Email *

Pesan *