Literasi Lintas Generasi (Sejak 1971)

Kamis, 18 Juni 2020

MAUNG BAYANGAN
Judul MAUNG BAYANGAN

Penulis Etti RS

·         Tahun 2020

·         Ukuran 14,5 x 21 cm

·         88 Halaman

·         Jenis Kertas Isi HVS 70 Gram

·         Jenis Kertas Cover Art Carton 210 Gram

·         Isi 2 Warna

·         Cover 4 Warna

·         Jenis cover Soft Cover

·         Jilid Jahit Kawat

·         ISBN 978-623-7670-89-6

·         Harga 35K

 

Telah dinilai dan disahkan penggunaannya sebagai bacaan Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah Berkualitas yang digunakan dalam Proses Pembelajaran Jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA/MAK, Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 481.3/Kep 969-Disdik/2011 Tanggal: 27 Juli 2011

 

Mendapat Hadiah Sastera Rancagé tahun 1995

 

Sinopsis

Geus dina sajak-sajakna anu mung-garan, Etti nembongkeun dirina minangka hiji panyajak anu sawawa, boh dina pilihan ungkarana boh dina sikep dirina. Dina sajak-sajak Etti, kalimah-kalimah basajan jiga anu sacara otomatis jadi metafora anu mere harti rangkepan, nu nyababkeun sajakna winangun ku lapisan-lapisan makna anu dina waktu maca munggaran mah tacan kakobet. Etti ngamangpaatkeun anasir-anasir puisi Sunda tradisional kayaning purwakanti, metafora jeung lian-lianna sacara tapis tur efektif. Kadeudeuhna ka banjar karang pamidanganana, kawanohna kana sajarah katut tokoh-tokohna, kitu deui karesepna anu taya sudana ngaprak ka seseluk nu salingkur pilemburanana, jiga cinyusu anu ngagelenggeng jadi sumber sajak-sajakna. AJIP ROSIDI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kantor Pusat

PT Dunia Pustaka Jaya
Jl. Gumuruh No. 51, Batununggal,
Kota Bandung 40275
Jawa Barat - Indonesia
Tlp. 022-7321911
WA +62 858 8818 1776
info@pustakajaya.com
pemasaran@pustakajaya.com

Cabang Pemasaran

Godog, Karangpawitan, Kabupaten Garut,
Jawa Barat 44182


Kontak Kami

Nama

Email *

Pesan *