Literasi Lintas Generasi (Sejak 1971)

Rabu, 17 Juni 2020

JAJATEN NINGGANG PAPASTEN 

Judul JAJATEN NINGGANG PAPASTEN

Penulis Yus Rusyana


·         Tahun 2020

·         Ukuran 14,5 x 21 cm

·         96 Halaman

·         Jenis Kertas Isi HVS 70 Gram

·         Jenis Kertas Cover Art Carton 210 Gram

·         Isi 2 Warna

·         Cover 4 Warna

·         Jenis cover Soft Cover

·         Jilid Perfect Binding

·         ISBN 978-623-7670-68-1

Harga 38K

 

Telah dinilai dan disahkan penggunaannya sebagai bacaan Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah Berkualitas yang digunahak dalam Proses Pembelajaran Jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA/MAK, Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 819/27496-Set-Disdik, Tanggal: 31 Désémber 2013

(Dilélér Hadiah Rancagé 2011)

 

Sinopsis

Dina carpon-carponna Yus Rusyana geus ngagunakeun sétting sajarah Sunda dina rupa-rupa tahap, tapi anu ngagambarkeun kahirupan Ki Sunda boh nu sifatna jasmaniah boh nu ruhaniah. Kabéhanana ngabuktikeun yén Yus Rusyana wanoh enya kana hirup-hurip Ki Sunda. Tur éta téh digambarkeun maké gaya basa nu némbongkeun usahana dina enggoning ngagunakeun kabeungharan basa Sunda, boh nu mangrupa undak-usuk boh anu mangrupa kosa kecapna, nepi ka karasa merenah. Carita-caritana lain baé geus ngahudangkeun deui kajadian-kajadian anu kungsi kaalaman dina sajarah Sunda, tapi ogé geus ngagambarkeun kahirupan urang Sunda dina tahap-tahap kamekaranana ku ngagunakeun basa Sunda nu ngabuktikeun yén anjeunna apal kana lilinggeranana katut kajembaran kekecapanana.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kantor Pusat

PT Dunia Pustaka Jaya
Jl. Gumuruh No. 51, Batununggal,
Kota Bandung 40275
Jawa Barat - Indonesia
Tlp. 022-7321911
WA +62 858 8818 1776
info@pustakajaya.com
pemasaran@pustakajaya.com

Cabang Pemasaran

Godog, Karangpawitan, Kabupaten Garut,
Jawa Barat 44182


Kontak Kami

Nama

Email *

Pesan *