Literasi Lintas Generasi (Sejak 1971)

Rabu, 17 Juni 2020

HALIS PASIR 

Judul HALIS PASIR

Penulis Us Tiarsa R.

·         Tahun 2020

·         Ukuran 14,5 x 21 cm

·         84 Halaman

·         Jenis Kertas Isi HVS 70 Gram

·         Jenis Kertas Cover Art Carton 210 Gram

·         Isi 2 Warna

·         Cover 4 Warna

·         Jenis cover Soft Cover

·         Jilid Perfect Binding

·         ISBN 978-979-3631-85-8

·         Harga 34K

 

Telah dinilai dan disahkan penggunaannya sebagai bacaan Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah Berkualitas yang digunahak dalam Proses Pembelajaran Jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA/MAK, Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 819/27496-Set-Disdik, Tanggal: 31 Désémber 2013

(Dilélér Hadiah Rancagé 2011)

 

Sinopsis

“Ari lembur ema ayana téh deukeut pisan ka ponclot pasir. Ngali sumur, jerona tepi ka linggis pegedug jeung batu ngampar gé can pareng papanggih jeung peureu atawa cadas beueus. Ceuk ema mah lembur Ciharéndong Tonggoh téh ayana lebah halis pasir pisan. Nelah wé saréréa gé nyebutna téh Halis Pasir. Kuring jeung adi nu hirup di kota, sok pada ngageuhgeuykeun, pajah téh “abong urang Halis Pasir”...

Éta cutatan tina carpon “Halis Pasir” salasahiji tina tilu belas carpon yasana Us Tiarsa R. Dina ngagambarkeun kajadian atawa adegan tokoh—séting, lingkungan sabudeureunana, jll—Us Tiarsa éstuning parigel ngolah carita nepi ka bubuk leutikna, teu béda cara wartawan nulis berita atawa laporan. Kaharti, da anjeunna mah wartawan. Malah sakapeung mah carponna nyosok jero neuleuman kahirupan batin tokohna.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kantor Pusat

PT Dunia Pustaka Jaya
Jl. Gumuruh No. 51, Batununggal,
Kota Bandung 40275
Jawa Barat - Indonesia
Tlp. 022-7321911
WA +62 858 8818 1776
info@pustakajaya.com
pemasaran@pustakajaya.com

Cabang Pemasaran

Godog, Karangpawitan, Kabupaten Garut,
Jawa Barat 44182


Kontak Kami

Nama

Email *

Pesan *