Literasi Lintas Generasi (Sejak 1971)

Kamis, 18 Juni 2020

BARUANG KA NU NGARORA 

Judul BARUANG KA NU NGARORA

Penulis D.K. Ardiwinata

·         Tahun 2020

·         Ukuran 14,5 x 21 cm

·         108 Halaman

·         Jenis Kertas Isi HVS 70 Gram

·         Jenis Kertas Cover Art Papper 210 Gram

·         Isi 2 Warna

·         Cover 4 Warna

·         Jenis cover Soft Cover

·         Jilid: blocklem

·         ISBN 978-623-7295-40-2

·         Harga 43K

 

Telah dinilai dan disahkan penggunaannya sebagai bacaan Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah Berkualitas yang digunahak dalam Proses Pembelajaran Jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA/MAK, Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 819/27496-Set-Disdik, Tanggal: 31 Désémber 2013

 

Sinopsis

Dina Baruang ka nu Ngarora nu ngarangna kalawan hadé pisan ngagambarkeun kahirupan masarakat féodal jeung kolonial, nyaéta kaayaan kahirupan masarakat Indonésia (hususna masarakat urang Sunda) dina abad ka-19 katompérnakeun. Nyaéta masarakat nu diéksploitasi ku nu ngajajahna ku rupa-rupa jalan, antarana nu mangrupa kultuurstelsel (pelak kopi) jeung ku jalan ngaduhareupankeun kahirupan rahayat jeung kahirupan kaum ménak (priyayi).

Nasib anu dilakonan ku Ujang Kusén jeung Nyi Rapiah téh dina hakékatna mah mangrupa akibat tina kaayaan masarakat nu féodal-kolonial téa. Sabab ngan dina masarakat nu kitu wungkul, jelema cara Aom Usman bisa ngalaksanakeun karep jeung kahayangna kalawan laluasa. ~ Ajip Rosidi.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kantor Pusat

PT Dunia Pustaka Jaya
Jl. Gumuruh No. 51, Batununggal,
Kota Bandung 40275
Jawa Barat - Indonesia
Tlp. 022-7321911
WA +62 858 8818 1776
info@pustakajaya.com
pemasaran@pustakajaya.com

Cabang Pemasaran

Godog, Karangpawitan, Kabupaten Garut,
Jawa Barat 44182


Kontak Kami

Nama

Email *

Pesan *