Literasi Lintas Generasi (Sejak 1971)

Kamis, 18 Juni 2020

BAGAL BUNTUNG HAYANGEUN WALAGRI 

 Judul BAGAL BUNTUNG HAYANGEUN WALAGRI

Penulis Ajip Rosidi

·         Tahun 2020

·         Ukuran 14,5 x 21 cm

·         80 Halaman

·         Jenis Kertas Isi HVS 70 Gram

·         Jenis Kertas Cover Art Papper 210 Gram

·         Isi 2 Warna

·         Cover 4 Warna

·         Jenis cover Soft Cover

·         Jilid: Jahit Kawat

·         ISBN 978-623-7670-78-0

·         Harga 32K

Telah dinilai dan disahkan penggunaannya sebagai bacaan Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah Berkualitas yang digunakan dalam Proses Pembelajaran Jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA/MAK, Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 819/27496-Set-Disdik, Tanggal: 31 Désémber 2013

 

Sinopsis

 

Dina ieu buku dimuat carita wayang carangan, tapi dina tradisi wayang kulit Cirebon, sanajan ditulisna dina basa Sunda (wayang kulit Cirebon dipintonkeunana maké basa Cirebon). Dina wayang kulit purwa Cirebon, Semar katut anak-incuna jumlahna salapan. Jadi leuwih réa manan dina wayang golék purwa Sunda, anu anak Semarna ngan aya tiluan: si Cépot, Dawala jeung Garéng. Dina wayang kulit purwa Cirebon mah anak Semar téh salian ti anu tilu, aya Sekarpandan atawa Curis, Ceblok, Cungkring atawa Pétruk, Bitarota, jeung Bagal buntung. Garéng jeung Bagalbuntung mah disebutna lain anak Semar, tapi incuna.

Cara umumna carita carangan ditempatkeunana dina mangsa saméméh perang Baratayuda tapi nagara Amartapura geus ngadeg. Ari kasangtukangna mah réa dumasar kana rupa-rupa hal anu aktual, da saenyana wayang téh apan jadi salah sahiji sumber babandingan pikeun anu lalajona dina nyanghareupan hirup dina jamanna.


1 komentar:

  1. The Wynn/Encore Resort vs. the Las Vegas - DRMCD
    The Wynn/Encore 통영 출장샵 Resort vs. 세종특별자치 출장샵 the Las Vegas · (866) 770-7777 경상북도 출장샵 · Visit Website · More 인천광역 출장안마 Info. 광주광역 출장안마 Hours, Accepts Credit Cards, Accepts

    BalasHapus

Kantor Pusat

PT Dunia Pustaka Jaya
Jl. Gumuruh No. 51, Batununggal,
Kota Bandung 40275
Jawa Barat - Indonesia
Tlp. 022-7321911
WA +62 858 8818 1776
info@pustakajaya.com
pemasaran@pustakajaya.com

Cabang Pemasaran

Godog, Karangpawitan, Kabupaten Garut,
Jawa Barat 44182


Kontak Kami

Nama

Email *

Pesan *