Literasi Lintas Generasi (Sejak 1971)

Kamis, 18 Juni 2020

BABASAN & PARIBASA KABEUNGHARAN BASA SUNDA 2 

Judul BABASAN & PARIBASA KABEUNGHARAN BASA SUNDA 2

 Penulis Ajip Rosidi

·         Tahun 2020

·         Ukuran 14,5 x 21 cm

·         188 Halaman

·         Jenis Kertas Isi HVS 70 Gram

·         Jenis Kertas Cover Art Cartoon 210 Gram

·         Isi 2 Warna

·         Cover 4 Warna

·         Jenis cover Soft Cover

·         Jilid: lem block

·         ISBN 978-623-7670-90-2

·         Harga 76K

 

Telah dinilai dan disahkan penggunaannya sebagai bacaan Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah Berkualitas yang digunahak dalam Proses Pembelajaran Jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA/MAK, Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 481.3/KEP.969-DISDIK/2011 Tanggal 27 Juli 2011

 

Sinopsis

Pikeun ngumpulkeun babasan jeung paribasa anu dimuat di dieu, pangarang nyutatan babasan jeung paribasa anu kasampak dina karya sastra para pangarang Sunda nu geus moal bireuk deui. Minangka conto dipakéna babasan jeung pari­basa anu dimaksud, pangarang nyutat kalimah anu ngagunakeun éta paribasa tina buku-buku anu dijadikeun sumber.
Buku ngeunaan babasan jeung paribasa téh, lain baé perelu dina hirup kumbuh urang Sunda kiwari anu beuki jauh tina basa Sunda, tapi pangpangna mah sangkan jadi cecekelan urang Sunda anu hayangeun boga référensi ngeunaan basana jeung sakaligus mangrupa gam­baran ngeunaan kakayaan batin Ki Sunda.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kantor Pusat

PT Dunia Pustaka Jaya
Jl. Gumuruh No. 51, Batununggal,
Kota Bandung 40275
Jawa Barat - Indonesia
Tlp. 022-7321911
WA +62 858 8818 1776
info@pustakajaya.com
pemasaran@pustakajaya.com

Cabang Pemasaran

Godog, Karangpawitan, Kabupaten Garut,
Jawa Barat 44182


Kontak Kami

Nama

Email *

Pesan *