Literasi Lintas Generasi (Sejak 1971)

Rabu, 17 Juni 2020

BABASAN & PARIBASA; KABEUNGHARAN BASA SUNDA 1 

Judul BABASAN & PARIBASA; KABEUNGHARAN BASA SUNDA 1

Penulis Ajip Rosidi

·         Tahun 2020

·         Ukuran 14,5 x 21 cm

·         192 Halaman

·         Jenis Kertas Isi HVS 70 Gram

·         Jenis Kertas Cover Art Papper 210 Gram

·         Isi 2 Warna

·         Cover 4 Warna

·         Jenis cover Soft Cover

·         Jilid: Jahit Kawat

·         ISBN 978-979-3631-46-2

·         Harga 76K

 

Telah dinilai dan disahkan penggunaannya sebagai bacaan Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah Berkualitas yang digunahak dalam Proses Pembelajaran Jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA/MAK, Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 819/27496-Set-Disdik, Tanggal: 31 Désémber 2013

 

Sinopsis

Boh babason boh paribasa, mang-rupa kakayaan batin urang Sunda. Tapi rea urang Sunda kiwari anu henteu terangeun kana harti babasan atawa paribasa anu ditujukeun ku nu nyarita ka manehna. Kitu deui buku ngeunaan babasan jeung paribasa oge jumlahna henteu sabaraha, malah saeutik pisan.

Pikeun ngumpulkeun babasan jeung paribasa anu dimuat di dieu, pangarang nyutatan babasan jeung paribasa anu kasampak dina karya sastra para pangarang Sunda nu geus moal bireuk deui. Minangka conto dipakena babasan jeung paribasa anu dimaksud, pangarang nyutat kalimah anu ngagunakeun eta paribasa tina buku-buku anu dijadikeun sumber.

Buku ngeunaan babasan jeung paribasa teh, lain bae perelu dina hirup kumbuh urang Sunda kiwari anu beuki jauh tina basa Sunda, tapi pangpangna mah sangkan jadi cecekelan urang Sunda anu hayangeun boga referensi ngeunaan basana jeung sakaligus mangrupa gambaran ngeunaan kakayaan batin Ki Sunda.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kantor Pusat

PT Dunia Pustaka Jaya
Jl. Gumuruh No. 51, Batununggal,
Kota Bandung 40275
Jawa Barat - Indonesia
Tlp. 022-7321911
WA +62 858 8818 1776
info@pustakajaya.com
pemasaran@pustakajaya.com

Cabang Pemasaran

Godog, Karangpawitan, Kabupaten Garut,
Jawa Barat 44182


Kontak Kami

Nama

Email *

Pesan *