Literasi Lintas Generasi (Sejak 1971)

Selasa, 19 September 2017

Rancagé Diajar Basa Sunda Kelas II

Rancagé Diajar Basa Sunda Kelas II
ISBN 978-979-419-472-0
ISBN 978-979-419-474-4
2018; 17,5 x 25 cm. ;8 Bab. 104 hal. Cet. eusi 2 Warna 
HET. Rp. 38.000

Rancagé Diajar Basa Sunda II disusun dumasar kana Kurikulum 2013 Révisi 2017, tur leuwih museur kana tujuan dasar sangkan barudak parigel maca, nulis, jeung ngaregepkeun basa Sunda. Lian ti kamahéran ngagunakeun basa Sunda, ieu buku ngamuat pangaweruh sastra, budaya, katut paélmuan nu leuwih jembar.

Tim Bakti Guru Rancagé, geus narékahan sangkan ungkara basa Sunda dina ieu buku téh teu hésé teuing, boh keur guru, boh keur siswa. Éta tarékah téh, dina prak-prakanana ngawengku: (1) Kekecapan diluyukeun jeung kalumbrahan katut psikologi barudak. Lumrah hartina gampang kaharti, tilikan psikologi hartina diluyukeun jeung umur katut tingkatan kelas; (2) Eusi carita atawa carita satékah polah bakal pikaresepeun macana, dipiharep jadi eunteung jeung picontoeun barudak; (3) Ti pangajaran ka pangajaran, aya perkara nu nganteng sangkan eusi buku téh karasa gumulung sanajan pedaranana béda-béda; (4)  Nyingkahan kalimah sumélér nu matak bingung nu maca sarta diganti ku kalimah nu leuwih basajan.

Pikeun ngajembaran rupaning pedaran, ieu buku diémbohan ku CD/DVD. Eusina, lian ti matéri nu ngarojong kana pangajaran, dilengkepan deuih ku kamus katut multimédia. Rancagé Diajar Basa Sunda ditataharkeun pikeun nyumponan pangajaran nu nyaluyukeun jeung kamekaran jaman, dalit jeung téknologi informasi, ku cara nyayagikeun rambatloka (website) nu bisa diaksés ku saha waé nu ngagunakeun ieu buku.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kantor Pusat

PT Dunia Pustaka Jaya
Jl. Gumuruh No. 51, Batununggal,
Kota Bandung 40275
Jawa Barat - Indonesia
Tlp. 022-7321911
WA +62 858 8818 1776
info@pustakajaya.com
pemasaran@pustakajaya.com

Cabang Pemasaran

Godog, Karangpawitan, Kabupaten Garut,
Jawa Barat 44182


Kontak Kami

Nama

Email *

Pesan *