Literasi Lintas Generasi (Sejak 1971)

Kamis, 02 Februari 2017

CANDHIKALA KAPURANTA


Sugiarta Sriwibawa 
2002; 13 X 19 cm.; 176 hlm; 
ISBN: 979-419-294-5

Candikala Kapuranta, crita kang linambaran nyritakake kahanan apa anane ing, sawijine kampong ‘ma lima’ ing kutha Sala pungkasane abad 19, ngancik abad 20, nganti limang windu sabanjure, kayata: Wong-wong cilik sing kalorobake dadi kuli kontrak ing alasDeli, para bandara lan panji klanthungsing dhemen klangenan lan gelem dialap bojo dening bakul-bakul wadon. Ana bethekan muyeg: ‘loro ganjil, telu genep’, bambon panggonane wong-wong ngleker sinambi ngakeb bedudan, pasrawungane para paraga wayang wong sing tanpasaru-siku, pakumpulan wayang wong sing subur jalaran daokene ngetrapake petungan cipoa lan ngi[puk-ipuk sripanggung, kalebulelakone sripanggung janaka –apa kelutdening kumrincinge ringgit lan gebyare gelang olan-olan saka para pria sing malah tetanggan karo kampong maksiyat lan kuburan angker? TAnpa tedheng aling-aling Sala jaman amana: ana sing letheg mbleketheg, ana sing moblong kinclong-kinclong, ana sing luhur lan agung bedudene.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kantor Pusat

PT Dunia Pustaka Jaya
Jl. Gumuruh No. 51, Batununggal,
Kota Bandung 40275
Jawa Barat - Indonesia
Tlp. 022-7321911
WA +62 858 8818 1776
info@pustakajaya.com
pemasaran@pustakajaya.com

Cabang Pemasaran

Godog, Karangpawitan, Kabupaten Garut,
Jawa Barat 44182


Kontak Kami

Nama

Email *

Pesan *