Literasi Lintas Generasi (Sejak 1971)

Senin, 19 Desember 2016

PAKEMAN BASA SUNDA; Ulikan Idiomatik Sunda


Yayat Sudaryat
2016; 14,5 x 21 cm. 224 hal 
Rp. 92.000
ISBN 978-979-419-457-7

Pakeman Basa Sunda medar perkara rakitan basa anu runtuyan kecap-kecapna rélatip matok atawa angger tur maksudna geus puguh, anu umumna ngandung harti kiasan atawa babandingan minangka siloka lakuning hirup manusa. Najan kitu, henteu nutup kamungkinan yen pakeman basa téh aya parobahan, tapi robahna ngan sakecap atawa dua kecap baé, anu kapanggih dma basa Sunda. 


Tangtu rupa-rupa pakeman basa téh. Bisa waé jumlahna henteu kaitung. Anu didadarkeun di dieu ngan pakeman basa anu bisa kacatet boh tina kahirupan sapopoé boh anu geus nyampak dma tulisan-tulisan saperti buku pangajaran, karya sastra, jeung kamus. Pakeman basa anu kacatet, di antarana waé, babasan, paribasa, kekecapan, kecap kiasan, rakitan lantip, cacandran, candrasangkala, uga, panyaraman, jeung wasiat. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kantor Pusat

PT Dunia Pustaka Jaya
Jl. Gumuruh No. 51, Batununggal,
Kota Bandung 40275
Jawa Barat - Indonesia
Tlp. 022-7321911
WA +62 858 8818 1776
info@pustakajaya.com
pemasaran@pustakajaya.com

Cabang Pemasaran

Godog, Karangpawitan, Kabupaten Garut,
Jawa Barat 44182


Kontak Kami

Nama

Email *

Pesan *